Här kan du köpa en frame runner

I Sverige finns idag, som vi känner till, tre företag som säljer frame runners. En frame runner kostar mellan ca 15 000 och drygt 30 000 kronor. I vissa landsting så kan du få den förskriven som gånghjälpmedel, men inte i alla. Kontakta ditt landsting/hjälpmedelscentral för mer information.

Återförsäljare i Sverige